Firemná kultúra


DNA

Postaviť sa za „Made in China“.

Vytvoriť šťastný život pre zamestnancov

Dosiahnuť národnú ekonomickú prosperitu

 

Climatest Symor má čínsky sen, ktorým je nádej, že prispeje skromnou silou k ekonomickej revitalizácii našej krajiny, bez ohľadu na to, ako sa The Times zmenia, budeme pokračovať vo svojom úsilí a zohrávať pozitívnu úlohu v národnom omladzovaní, šťastí našich ľudí a národnej prosperity.

 

VALUE

Úprimný a dôveryhodný

Orientovaný na výkon

Orientovaný na ľudí

Win-win spolupráca

Robte správnu vec a robte to dobre


Čestnosť a dôveryhodnosť – základ Climatest Symor

Lojalita a vlastenectvo, férovosť a spravodlivosť, rešpektovanie zákona a dodržiavanie základných zákonov a morálky.

Dodržujte sľub, integrujte znalosti a konanie, buďte otvorení a nadštandardní a chráňte legitímne práva a záujmy príslušných strán.

Zodpovednosť: Podnik je zodpovedný za zamestnancov a spoločnosť.


MISIA

Viesť obchodný pokrok

Vytvorte si lepší život

 

Obchodný pokrok je dôležitou hnacou silou národnej prosperity a sociálneho rozvoja a ľudia túžia po lepšom živote, Climatest Symor sa snaží čo najlepšie poskytovať lepšie služby našim zákazníkom, vytvárať vyššiu hodnotu pre našich zamestnancov, budovať širšiu kariérnu cestu pre našich spolupracovníkov a prevziať plnú zodpovednosť ako korporátny občan.


DUCH

Oddanosť krajine

Odvážte sa byť prvý, kto inovuje

Vytrvalosť napredovať

Duch sebazdokonaľovania

 

Climatest Symor má na mysli pôvodné poslanie, odvážiť sa zmeniť sa, dobre sa učiť a prekračovať, vždy si zachovávame zmysel pre súťaživosť a snažíme sa o vynikajúci rozvoj, čo nám pomáha skúmať a trénovať celú cestu a mať odvahu riešiť problémy.


VISION

Staňte sa dôveryhodnými a milovanými verejnosťou

Posunúť kvalitu dopredu

 

Climatest Symor sa zaviazal vytvoriť si vynikajúcu povesť na trhu, pokračovať v zlepšovaní povedomia verejnosti a stať sa vzorom sily a imidžu v priemysle simulácií životného prostredia.

 

ATMOSFÉRA

Úprimná jednota

Otvorený a agresívny

 

Úprimnosť a jednota odrážajú spôsob, ako vychádzať s ľuďmi. Pre Climatest Symor je to „srdcový most“ na budovanie interných vzťahov a vytváranie starostlivej, harmonickej a pozitívnej atmosféry pre našich zamestnancov.