Sociálna zodpovednosť

Požehnanejšie je dávať ako prijímať

Climatest Symor si váži našu spoločenskú zodpovednosť. V priebehu rokov sme pokračovali v zdokonaľovaní našej stratégie Corporate Social Responsibility (CSR), aby sme mali lepšiu spätnú väzbu pre spoločnosť.

 

Do roku 2021 Čína úspešne dosiahla úplné víťazstvo v boji proti chudobe, avšak ekonomický rozvoj sa medzi jednotlivými regiónmi líši, najmä niektoré horské oblasti sú v porovnaní s tým zaostalé a deti nemôžu dostať dobré vzdelanie.


Climatest Symor sa stará o tieto deti, sú budúcnosťou Číny. Každý rok dávame dary týmto oblastiam a pomáhame im získať lepšie životné podmienky a vzdelanie, náš generálny riaditeľ Steven Xu povedal: „Som podnikateľ, nie obchodník.“ Toto na nás hlboko zapôsobilo.

 

V budúcnosti budeme naďalej zvyšovať investície do týchto chudobných regiónov, pomáhať ľuďom v núdzi a uvedomovať si sociálnu zodpovednosť podniku.


Naša sila je mizivá, ale snažíme sa robiť lepšie, robiť lepšie pre našich zákazníkov, pre našich zamestnancov, pre ľudí v núdzi.