Správy z priemyslu

Klasifikácia priemyselných sušiacich pecí

2022-07-26
Aplikácia rúry:

Pece sa široko používajú na zahrievanie, vytvrdzovanie, sušenie a dehydratáciu materiálov a produktov v chemickom priemysle, priemysle kompozitných materiálov, redukčnom priemysle, namáčanie a sušenie motorových farieb, vytvrdzovanie živice, farmaceutický, potravinársky, ľahký priemysel, ťažký priemysel, výskum nových materiálov a rozvoj a iné odvetvia.

Klasifikácia pece:

Rúry sú vo všeobecnosti rozdelené do nasledujúcich typov:

Teplovzdušná cirkulačná rúra: všeobecne označuje väčšiu teplovzdušnú rúru

Elektrická sušička: pec s teplotou nižšou ako 250 °C, známa aj ako sušička

Priemyselná pec: to je priemyselná pec, ktorá je v niektorých južných oblastiach známa aj ako pec a pec

Vysokoteplotná rúra: keď je teplota rúry vyššia ako 250 , má veľké požiadavky na materiál samotnej rúry. Súčasne, pretože pohyb plynu pri vysokej teplote sa stáva ťažko regulovateľným, vysokoteplotná pec kladie vyššie požiadavky na rovnomerné riadenie teploty, ktorá je oveľa vyššia ako u nízkoteplotnej pece.

Pec odolná proti výbuchu: všeobecne sa vzťahuje na pec s aktívnymi a pasívnymi zariadeniami odolnými proti výbuchu, ktorá je potiahnutá náterovými produktmi na povrchu pece a počas procesu sušenia vyparuje horľavé a výbušné plyny

Sušiaca pec na zváranie elektród: pec špeciálne používaná na sušenie zváracích elektród

Testovacia skrinka starnutia: používa sa hlavne na proces starnutia pri vysokej teplote alebo test starnutia elektrických výrobkov

Dopravná tunelová pec: typ potrubnej dopravy, ktorý môže zlepšiť efektivitu výroby a znížiť náročnosť práce